Азербайджанската държавна петролна компания СОКАР е уверила българската страна, че доставките на газ за България може да започнат от 2020 година, съобщи заместник-енергийният министър Жечо Станков след среща с ръководството на СОКАР в Баку:

Това, което е посочено към тях като срокове, и което ще бъде изпълнено е от 2020 г. да функционира газовата инфраструктура, за която те са главен фактор, а именно Южният газов коридор. Съответно ние сме поели ангажимента и постоянно, ежемесечно се чуваме, за да ги брифираме как се движи гръцката връзка и от тяхна страна имаме уверение, че 2020 г. ще потекат потоците по този един милиард кубични метра към България през Южния газов коридор, IHB, съответно към нашата газова система на "Булгартрансгаз.

Заместник-министър Жечо Станков съобщи още, че има възможност, след 2023 година страната ни да започне да доставя по-големи количества газ от Азербайджан от други нейни находища. В момента "Булгаргаз" има договор за доставка на 1 милиард кубически метра от находището "Шах Дениз 2".

Същевременно азербайджанските партньори обмислят по какъв начин да се инвестира в проекта за газоразпределителния център "Балкан": 

По техните думи и по начина, по който представиха своите намерения за перспектива, те търсят варианта как точно могат да станат инвеститори, като визираха, дали чрез майката компания СОКАР или чрез дъщерна компания, което ни обнадежди, че се обсъжда действително варианта за развиване на такъв проект на територията на страната. Не бе поет ясен ангажимент,с какво точно ще участват, но самият факт, че търсят вариант как /използвам правилната дума как да се включат в него показва, че вече имаме работещи процеси в СОКАР, които са задействани, за да мислят в тази насока.