Днес изтича срокът за промяна в състава на коалициите, които ще участват на президентстските избори.
32 са регистрираните в Централната избирателна комисия инициативни комитети, партии и коалиции, които са изявили желание за участие в президентските избори на 6-ти ноември. Коалициите са 5. До края на деня те могат да подават документи за промени в състава си, които включват напускане или включване на партии от състава на коалицията, или промяна в наименованието.

До днес е и срокът, в който Районните избирателни комисии формират единните номера на избирателните секции в районите. А кметовете по места трябва да приключат и консултациите с партиите за съставите на Секционните избирателни комисии.