Студенти от два факултета на Русенския университет - Бизнес и мениджмънт и Транспортен работят по бизнес планове, които са сред документите за кандидатстване по проекта ТЕХНОСТАРТ, обявен от Министерството на икономиката за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България. Одобрените на национално ниво идеи, ще получат до 10 хиляди евро безвъзмездна финансова помощ.

По време на обучението си в Русенския университет студентите се занимават активно с предприемачество – правят посещения във фирми, организират проучвания, работят по задания, зададени от мениджъри в региона. Освен магистърска програма „Предприемачество и иновации“ в университета периодично се организират курсове по предприемачество, като в последните години „майсторските класове“ набират все по-голяма популярност.

В магистърската програма „Предприемачество и иновации“ целият учебен процес е организиран съгласно Модела на Фелдер, в който студентите получават консултации за своите бизнес намерения. Тази магистратура е предпочитана от тези, които имат желание да основат своя фирма – самостоятелна, семейна или в съдружие, от такива с вече стартирал бизнес както и от хора, които работят в организации в подкрепа на малките и средни предприятия в България. За студентите, завършили бизнес специалности, обучението е два семестъра, а за завършилите други области на висшето образование – четири семестъра. Обучението е в задочна, платена форма и се провежда в събота и неделя.

Курсовете по предприемачество са предназначени за студенти не само от бизнес факултета, а и за желаещите от останалите факултети. В последните години тези „майсторски класове“ набират все по-голяма популярност, заради нетрадиционните форми на преподаване и възможността за срещи с гостуващи бизнесмени. По време на последния курс по еко предприемачество, завършил през летния, три от екипите представиха своите завършени разработки, посветени на оползотворяването на енергията от вятъра, изграждането на насаждения с етерични култури и създаването на консултантска дейност в сферата на екологичната корпоративна социална отговорност. Записването за новия майсторски клас по еко предприемачество е до 2 октомври, като организатори са Факултета по бизнес и мениджмънт и Института за изследване на обществата и знанието при БАН с подкрепата на Института за екологични изследвания (Хайделберг) и Германската федерална екологична фондация (DBU)