Европейската комисия предупреди днес България и Словакия, че може да ги съди, ако не приложат напълно законодателство на ЕС за защита на водата от наднормено съдържание на нитрати.

Двете страни имат два месеца да отговорят какви мерки са взели по забележките на Брюксел, съобщи ClubZ.

За България те са, че тя "все още не спазва ключови разпоредби като за прилагането на торове върху почвата и таван за 170 кг оборски тор на хектар (17 кг на декар) годишно".

В отделна процедура за нарушение Комисията отправя последно предупреждение към България и още 18 страни-членки, че не са въвели в законодателството си приета преди две години директива, чиято цел е да намали себестойността на прокарването на високоскоростен интернет.

Припомняме, че по-рано този месец проучване установи замърсяване на питейната вода в 14 от 29 града на България.

В проучването бяха анализирани 52 проби от обществени чешми, а резултатът показа, че в 39% (20 от 52) от пробите или в близо 50% (14 от 29) от градовете включени в проучването, има един или повече замърсители в питейната вода.

Установеният от „Активни потребители” процент на отклонение от стандартите е изключително висок, но в достъпните данни, предоставени от ВиК дружествата и контролните органи, усреднено се докладват само за около 1% замърсявания.

В 21 проби от 11 града, един или повече показатели са в предупредителния сектор, което означава, че замърсителите доближават разрешените пределни стойности.

Само в 11 проби (21% от всичките 52) от 4 града (14%) няма абсолютно никакви замърсители. Населените места без проблеми с питейната вода са Етрополе, Враца, Монтана и Панагюрище.