Председателят на парламентарната група на ГЕРБ и зам. – председател на партията Цветан Цветанов, народните представители от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Пламен Нунев и Светлана Ангелова участват днес в международна работна среща на членовете на националните парламенти от Европа, посветена на борбата с трафика на хора. Събитието се проведе в сградата на Румъния парламент в Букурещ. Г-н Цветанов запозна присъстващите със случващото се по отношение трафика на хора на територията на България и мерките, които се вземат от страна на институциите за противодействие на престъплението.

Според него, основните усилия трябват да бъдат насочени към засилване на мерките за идентифициране на жертвите, като в процеса трябва да бъдат активно ангажирани Националната и местните комисии за борба с трафика на хора, изпълнителната и местна власт. Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред отбеляза подобренията в българското законодателство, свързани с повишаване на наказанията и засилване на ролята на местните комисии за борба с трафика на хора.

Важно е и успешно разработения през 2009-2011 г. Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, съвместно с холандското правителство и неправителствения сектор в България, ключова част от който е създаването на местни комисии за борба с трафика на хора.

„Необходимо е да бъде постигнато високо ниво на информираност на гражданите относно този проблем, особено на подрастващите, защото те са най-уязвими и най-често жертва на трафика на хора“, подчерта Цветан Цветанов.

Зам.-председателят на ГЕРБ отбеляза и важността на международното сътрудничество за справяне с проблема. „Надявам се в резултат от работата ни днес да успеем съвместно да реализираме подобни регионални форуми по въпросите за борба с трафика на хора, защото това е общ проблем, който има и осезаем регионален характер“, каза Цветанов пред представителите на националните парламенти в Европа.

Това стана след въведението на съпредседателите на срещата проф. Ангел Тилвар и Антъни Стийн, представянето на филм по темата – „Какво виждаш“ от Unchosen. В ранния следобед се проведе заседанието на експертната група за мониторинг на трафика на хора към Съвета на Европа /ГРЕТА/. Обсъдено бе изграждането на структури по проблема в рамките на конвенционалните парламентарни комисии. Споделени бяха добри практики по отношение изграждане на постоянни парламентарни комисии, посветени на борбата с трафика на хора, както и стъпките за въвеждането им като модел в различните парламенти. Късният следобед на срещата е посветен на дискусия по т. нар. одит на проф. Тилвар на борбата с трафика на хора. Тя е насочена към успешното въвеждане на неправителствените организации и гражданите в съвместна работа с депутатите срещу „модерното робство“.