Независимо дали искате да стигнете върха на корпоративната стълбица, или просто искате вашето мнение да се чува на важни срещи в службата, умението да влияете ще ви е от голяма полза в работата.

Това умение е жизненоважно за човек, който иска да бъде лидер и иска да „тежи“ сред колегите си.

Или по-просто казано, няма как да се издигнете като титла или позиция, ако не намерите как да разширите влиянието си в службата.

Ето и осем стратегии как да увеличите нивото си на влияние в работата:

1. Първо трябва да го пожелаете вътрешно. Няма как да станете по-влиятелни, ако не се опитвате да се подобрявате като умения и знания, ако не полагате усилия в тази насока.

2. Опитвайте се да се издигате чрез справедливи и честни методи, а не по „втория начин“. Във всеки офис съществува реална конкуренция, но вие трябва да се стремите да повишавате своето влияние чрез компетентност и резултати, а не чрез протежиране. Опитайте се да привлечете вниманието на шефовете си към отличната си работа.

3. Трябва да имате умения и знания, които са в крак с новото време, за да продължавате да увеличавате влиянието си в службата. Ако трябва продължавайте да се учите чрез онлайн курсове, блогове, книги, подкасти, семинари и дори уроци от YouTube. Ако не повишавате знанията си периодично, вашите колеги-конкуренти може да ви задминат по умения.

4. Вярвайте в себе си и в това, което знаете. Положете здрава, надеждна основа в отношенията си с колегите и шефовете. Следващата стъпка е да имате смелост да им покажете това, което знаете и можете, така че да не допускате да ви подценяват.

5. Решавайте „важни“ проблеми в службата, за да покажете своята компетентност. Помагайте на колегите си в работата, но направете така, че шефът ви да е наясно с това.

6. Показвайте какво можете, чрез един елегантен, но категоричен начин на комуникация, който да не е прекалено агресивен или настоятелен, но не и твърде мек. Агресивната конкурентоспособност понякога помага в корпоративния свят, но често провокира отвращение и/или гняв от страна на колегите.

7. Променете навиците си и коригирайте поведението си, така че по-често да имате малки победи по пътя, които да повишават вашето влияние.

8. Направете всичко възможно, за да получавате признание за постиженията си своевременно. Ако смятате, че имате нужда от отличие или насърчение от шефа, поискайте си такова. Не е нужно да натрапвате колко сте велики, но все пак не бъдете и излишно скромни.