Амбулаторните листове от лекарите занапред ще служат като извинителна бележка в училище. Това каза пред БНТ зам.-министър Диан Стаматов. Целта е да се спре фалшификацията на бележки, което често се прави от самите ученици.

"Трябва да се пресече този опит, който в много години се е натрупвал и не се е предприемало абсолютно нищо", допълни зам.-министърът.

"На много места учениците след 5-и клас започват да ги фалшифицират (извинителните бележки - б.р.), с това дават лош сигнал за началото на своя живот. Именно поради тази причина министърът на образованието - госпожа Кунева заедно с министърът на здравеопазването - господин Москов малко преди началото на учебната година тръгнаха към една съвместна идея за използването на амбулаторните листове, които се издават от компютрите на личните лекари. Нещо, което е много трудно да се фалшифицира от един ученик заради многото данни, включително детайли за самото заболяване. Именно това е документът който служи занапред за извиняване на медицинските причини за отсъствие", заяви зам.-министър Стаматов.

Той уточни, че това е абсолютно необходимо за някои райони в страната и поясни, че инициативата е тръгнала от Враца, където има проблем.

Що се отнася до бележките за извиняване на отсъствие по домашни причини, Стаматов каза, че те трябва да бъдат написани грамотно, ясно и четливо от родителите, и най-важното - да бъдат написани от самия родител.