В дългосрочен план бежанците ще носят ползи за социалните системи на страните от Европейския съюз. Това се твърди в анализ, публикуван от Националния осигурителен институт, който е подготвен от Международната асоциация за социална сигурност, съобщава "24 часа".

Според документа положителният ефект ще се усети най-силно в страните от ЕС, където населението е застаряващо. Така в бъдещето благодарение на мигрантите и ангажирането им в икономиката те ще компенсират намалената раждаемост в тези държави и на практика реално ще изплащат пенсиите на застаряващите европейци, става ясно от доклада.

"В най-общия случай последствията за ресурсите на администрациите за социално осигуряване 
и за здравна грижа няма как да бъдат напълно различими в краткосрочен план. По отношение на разходите на здравната система - неизвестни са здравните статуси и необходимостта от здравна грижа на бежанското население. Другото, на което трябва да бъде обърнато внимание, е каква част от бежанците, които се борят за предоставяне на убежище, стават икономически активни и плащат осигурителни вноски и данъци, ще подпомогнат финансовото състояние на системите за социална сигурност и на тези на здравеопазването, както и публичните бюджети като цяло", се чете в анализа.

Там обаче се посочва, че в дългосрочен план при застаряващите развити икономики ”се очаква резултатите за системите за социална сигурност и за националните икономики да бъдат като цяло положителни, поради редица причини: следствие на ниските нива на раждаемост при застаряващите общества, реалната имиграция се превръща в основен фактор за нарастването на населението; бежанците (както и мигранти) стимулират данъчна-та икономическа активност чрез стабилизиране броя на доставчиците, клиентите, дистрибуторите и служителите, които са на разположение на бизнеса и публичните услуги”.

Анализът обаче отчита, че въпреки това остават редица неясноти, като сред най-важните от тях е и нивото на бъдещата заетост сред бежанците

На практика в анализа никъде не са посочени конкретни държави, за които става въпрос, но според статистиката България  е в топ 5 на страните от ЕС по темпове на застаряване на населението. Очаква се до 2050 г. над 30% от българите да са над 60-годишна възраст, което застрашава всички социални системи с разпад и спиране на функционирането им, отчита изданието.