Крадците на ток да плащат в пъти по-скъпо електроенергията, отколкото редовните потребители. Това е едно от предложенията, около което се обединиха представители на електроразпределителните дружества на форум, посветен на кражбите на ток.

Щетите от кражби на ток са за милиони левове всяка година и за тях плащаме всички, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова при откриването на дискусията.

Кражбата на електроенергия е в Наказателния кодекс и може да с санкционира с лишаване от свобода.

Нямам данни колко души са понесли наказание, но е хубаво тази разпоредба да действа, защото ще има превантивен ефект, каза министър Петкова.

Правителството е готово да работи за преодоляване на проблемите, свързани с кражбите на електроенергия, било то със законодателни решения, било с други мерки, посочи министърът на енергетиката.

От своя страна ЧЕЗ предлага създаване на фонд за инвестиции и подкрепа за уязвими потребители чрез увеличение на санкциите за кражба на ток.

От дружеството призовават да бъдат въведени максимални санкции, включително парични, за кражбите на електроенергия и съоръжения от електроенергийната инфраструктура.

Компанията предлага след приспадане на присъщи, признати от регулатора разходи на разпределителното дружество, приходите да бъдат събирани в специален фонд за целеви инвестиции в сектора, за подкрепа на енергийно уязвими потребители или за друга кауза, определена от правителството.

Съществуващата санкция за кражби на електроенергия в България няма възпиращия ефект, който би трябвало да стои в основата на всяка санкция.

Цената, по която се дотаксува, е само около една трета от цената, която плащат коректните граждани. В допълнение тя се плаща само за три месеца назад, независимо че кражбата може да е продължавала много по-дълго, посочват от дружеството.

От ЧЕЗ уточняват, че в резултат на това страдат всички. Щета понасят клиентите - битови, стопански, институции, болници, детски градини, училища, при които се прекъсва електрозахранването.

Държавата е финансово ощетена - тя не събира данък и акциз върху откраднатия ток. Щети търпят и електроразпределителните дружества, което косвено се отразява върху клиентите - губят се средства, които могат да се вложат в подобряване на електрозахранването, констатират от дружеството.

Заради кражбите на ток се стига до чести аварии и до повреждане на електроуреди, застрашава се националната сигурност, а все по-често се стига до заплаха за човешки живот и загинали хора.

Затова санкциите за посегателствата следва да бъдат адекватни на преките и потенциални щети от тези деяния, казват от ЧЕЗ и призовават за увеличение и ефективно прилагане на наказанията и глобите.