България и САЩ вече ще обменят дактилоскопични данни и ДНК профили в борбата с тежката престъпност, съобщиха от МВР.

Вътрешният министър Румяна Бъчварова и секретарят по вътрешна сигурност на САЩ Джей Джонсън подписаха в петък във Вашингтонмеждуправителствено споразумение за прилагането на спогодбата от 2012 г. между България и САЩ за сътрудничество в предотвратяването на тежката престъпност и борбата с нея.

Документът предвижда равнопоставен и реципрочен обмен на информация – дактилоскопични данни и ДНК профили с оглед на превенцията и разследването на тежки престъпления. Той е от съществено значение за повишаване на сигурността и защитата на гражданите на двете страни, особено в контекста на недопускането на пътуване на лица, свързани с терористична дейност, посочват от МВР.

Споразумението ще подпомогне дейността на структурите за сигурност на България и САЩ при идентифициране на потенциални терористи или лица, представляващи друга заплаха за националната сигурност. Същото важи и за  извършители на други тежки престъпления като трафик на хора, контрабанда на нелегални мигранти и злоупотреба с документи за пътуване.

Преговорите по прилагащото споразумение бяха финализирани по време на работното посещение на министър Бъчварова в САЩ през юли 2016 г. Документът дефинира процедурите за практическото изпълнение на споразумението от 2012 г., като определя реда и процедурите за обмен на дактилоскопични данни и ДНК профили.

Финализирането на процеса бе и една от предпоставките за постигането на напредък в преговорите за безвизов режим между България и САЩ. То бе и част от програмата на работното посещение на вицепремиера Бъчварова в САЩ за 71-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк 18–23 септември.