От тази учебна година училищата вече няма да изключват ученици при 15 отсъствия по неуважителни причини, които досега се наричаха "неизвинени отсъствия". Директорите ще могат да налагат и други наказания при такъв брой "бягства от час", сред които преместване в друга паралелка или предупреждение за преместване в друго училище.

"Преди да се стигне до санкцията преместване в друго училище е важно всеки един учител да е оказал пълната подкрепа на даден ученик. За всички е ясно, че щом някой бяга от час, то той има някакъв проблем и той трябва да се установи и реши. Истината е, че родителят трябва "да бъде върнат в училище" и той да осъществява контакт и контрол. Защото и родителят не знае къде е детето му, когато е избягало от час", заяви пред "Дневник" зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

Отсъствията вече няма да бъдат извинени и неизвинени, а по уважителни и по неуважителни причини. Не е описан максимален брой на отсъствията по уважителни причини.

"Ако ученик пропусне 25% от часовете, ще трябва да държи изпити в края на годината", заяви още Стаматов. По уважителни причини ще са отсъствията заради медицински проблеми, за които трябва да се носи бележка от лекар, отсъствията заради участия в състезания, конкурси, олимпиади, както и отсъствията до определен брой дни – от три до седем, които са с разрешение на директора.

От думите на просветния министър Меглена Кунева при откриване на учебната година стана ясно, че ще се търсят начини за справяне с мнимите медицински бележки, които учениците носят в училище. И сега имало случаи, в които преподаватели искат и амбулаторен лист от личния лекар, за да извинят отсъствията.

"Аз смятам, че училището трябва да учи на честност, и мисля, че това с фалшивите бележки има много дълбоки последици символно. Затова искам заедно с Министерството на здравеопазването да видим какво можем да направим, за да сме сигурни, че сме взели всички мерки да няма такива бележки", заяви Кунева.