Представителите на синдикатите, работодателите и пациентските организации в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да получават възнаграждения за участието си в органа, който взима най-важните решения за работата на институцията и разпределението на парите от здравни вноски. Това предложение до Народното събрание са одобрили надзорниците на последното заседание на 17 септември.

Сега Законът за здравното осигуряване казва, че членовете на надзорния съвет не получават възнаграждения за участие в заседания на съвета". Сега се предлага всички с изключение на представителите на държавата да получават възнаграждения за работата. Надзорният съвет на касата се състои от деветима членове, четирима от които са представители на държавата – двама зам.-министри на здравеопазването и финансите, директорът на НАП и директора на Агенция “Медицински одит“. Синдикалните и работодателските организации имат по двама представители, а пациентските организации – един.

От решението на Надзорния съвет не става ясно за какъв размер на заплатите ще настояват представителите на синдикатите, работодателите и пациентските организации.

По този начин НС на НЗОК губи обществения си характер, защото фактически членовете му стават част от администрацията на касата – едните като представители на държавата, а другите, като щатни служители", коментираха от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).