По 500 лв. годишен данък ще плащат таксиметровите превозвачи в Русе, реши на заседанието си Общинският съвет.

Решението е в изпълнение на Закона за местните данъци и такси, съгласно който за 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози до 30 септември 2016 г.“, съобщи TVN.

Нормативно определените граници на налога са от 300 до 1000 лева, русенските старейшини избраха той да е 50 процента от горната граница. 

Очакваните постъпления от данъка в общинската хазна се изчисляват на 373 хил. лв., определени на база издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници и общия брой таксиметрови автомобили на територията на общината.