Засаждането на нови лозови масиви ще бъде ограничено и ще бъде строго контролирано. Това предвижда новият Закон за виното и спиртните напитки, подготвен от Министерския съвет и публикуван за обществено обсъждане, пише в. "Сега".

Според новите изисквания всяка година ще се дават разрешения за нови насаждения само до 1% на сто от наличните площи през предходната година. Периодът на действие на разрешителния режим за лозови насаждения в общността е в сила от началото на тази година и ще важи до края на 2030 г.

Промените са съобразени с новата система на Европейския съюз за обща организация на пазарите на селскостопански продукти. Целта е да се ограничи нарастването на броя на новите лозя чрез предпазен механизъм, като по този начин се запази качеството на вината. Предвижда се разрешителните да се получават от Изпълнителната агенция по лозата и виното, която ще следи дали са спазени размерите на определените площи.

Според новия закон в България се определят 5 географски лозарски региона - северният "Дунавска равнина", източният "Черноморски", подбалканският "Розова долина", южният "Тракийска низина" и югозападният "Долината на Струма". В определението за ракията е посочено, че сред районите за защитено наименование са Ново село, Сухиндол, Никопол, Евксиноград, Сливен, Любимец и Първенец. Плодовите ракии може да са само сливови, ябълкови, кайсиеви, крушови, прасковени, черешови и малинови.