Съюзът на българските автомобилисти (СБА) внесе в Парламента предложения за промени в Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс, с които ще бъдат криминализирани манипулациите по километражите на употребяваните автомобили. Ако измененията бъдат приети, колите втора ръка ще се продават задължително със сервизна книжка, а фалшификациите в нея и занижаването на пробега ще се наказва с лишаване от свобода до 2 години и глоба до 6 хил. лева.

Предложението за добавяне на нов текст в Наказателния кодекс гласи: "Който с цел да набави за себе си или за другиго облага възбуди или поддържа заблуждение у някого, като внесе, измени, изтрие или заличи данни от километража на брояча на моторно превозно средство и с това причини на него или на другиго вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до две години и глоба до шест хиляди лева. Същото наказание се налага и на този, който, без да има право, внесе, измени, изтрие или заличи данни от километража на брояча на моторно превозно средство, за да получи нещо, което не му се следва."

Подобно наказание се предвижда и за лъжливи данни в сервизната книжка, която трябва да стане задължителна при прехвърляне на собствеността върху колата. СБА предлага данните за пробега на автомобилите, които се внасят в България, да се вписват в информационната система на сайта на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а достъпът до тази информация да бъде свободен за всички.

От Съюза на автомобилистите предлагат и промени в Наредбата за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни, с които пробегът да се вписва в регистрационния талон. Има и идея застрахователите да бъдат задължени да вписват показанията на километража при всеки оглед за сключване на "Каско".