Чушки внос от Турция със завишено съдържание на пестициди са открити в търговската мрежа. Информацията не беше оповестена от Агенцията по безопасност на храните, но лъсна в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи на ЕС - RASFF. При анализ е установено завишено съдържание на химичното съединение хлорпирифос /Дурсбан/ -  0.08 мг, което се влага в инсектициди. Замърсената продукция е изтеглена от пазара. 

В началото на лятото при граничен контрол бе задържана пратка със сладки пиперки от Турция с остатъци от активното вещество диафентиурон в доза 0,059 мг.  В друга пратка от Турция бяха хванати пресни пиперки, също пръскани със забранения карбендазим.