Народният представител от ГЕРБ Пламен Нунев, кметът на община Бяла Димитър Славов, заместникът му Евгени Димов направиха преглед на обекти в общината, които ще бъдат рехабилитирани.

Те разгледаха двора на ЦДГ „Първи юни“ и парка недалеч от нея, който не е в добро състояние. Община Бяла има намерение да кандидатства за обновяването му с европейски средства.

На територията на община Бяла от края на септември ще заработи една кухня – „майка“, която ще осигурява храна за учебните заведения, детски градини и др. Тя се намира в сградата на ЦДГ „Първи юни“ /известна като „Стадиона“/. В момента там се извършват довършителни работи. Инвестицията е в размер на 100 000 лева и се осъществява с преразпределение на средства от общинския бюджет.

В края на срещата бяха обсъдени и конкретни възможности за нови проекти в населените места на община Бяла, както и напредъка по започнати.

В тази връзка, утре в село Ботров ще бъде открита нова детска и спортна площадка на стойност 100 000 лева. Навръх празника на селото ще бъде прерязана лентата на обекта, финансиран по ПУДООС. Там вече са монтирани 3 люлки, пързалка, въртележка, 4 пейки, врати за мини – футбол, баскетболни кошове и пр. Подготвена е музикална програма с участието на фолклорна група „Здравец“ и Орхан Мурад.

За 17 септември е предвидено откриването и на обновената сграда на кметството.