4000 лв. глоба наложи Окръжният съд в Габрово на шефът на плевенска фирма за строителен надзор Людмил Духлевски, който прибра 10 000 лв. подкуп от изпълнител на крупен европроект.

Духлевски е признат за виновен за извършено стопанско престъпление, но е освободен от наказателна отговорност и се размина само с администартивно наказание. Получената имотна облага не представлява по-тежко престъпление, решил съдът.

Управителят на "Кимтекс-ЛС" ООД поискал крупната сума, за да одобри машини и съоръжения от строителен проект за около 3 милиона лева европейски пари. Става дума за разработка за управление на биоотпадъци на общините Севлиево и Дряново, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура-система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните биоотпадъци. Без въпросното одобрение, изпълнителят на проекта губел над 100 000 лева - гаранция за добро изпълнение, която е внесъл в държавата. Връщането на гаранцията зависело от подписа на Духлевски върху приемно-предавателните протоколи.

Така на 11 декември 2015 г. на главен път София -Варна в района на бензиностанция край Севлиево, надзорникът взел рушвета, но бил разобличен и арестуван.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд – В. Търново.