Прокуратурата е протестирала оправдателната присъда на бившия зам.-председател на 42-ото Народно събрание и на ДПС Христо Бисеров, която беше постановена в началото на юли от Софийският апелативен съд, съобщи "Дневник", позовавайки се на справка в САС.

Протестът е подаден там, тъй като апелативният съд е последният, който се е произнасял по делото за данъчни и валутни престъпления. Предстои Апелативният съд да изпрати материалите по делото до Върховния касационен съд (ВКС) заедно с прокурорския протест, за произнасяне на върховните магистрати. Срокът за обжалване е 15-дневен след постановяване на присъдата, но заради съдебната ваканция делото все още не е стигнало до ВКС.

Разследването срещу Бисеров започна в края на 2013 г. и според тогавашните съобщения на прокуратурата с обвинения към него и доведения му син Ивайло Главинков за данъчни престъпления и пране на пари. След близо две години той беше изправен пред съда с три обвинения: за неплатени данъци в размер 19 хил. лв., за недеклариране на сделки на валутни ценности и че не е декларирал пред Сметната палата 700 хил. лв. по банкови сметки в Швейцария.

В края на миналата година, поради изтичане на двугодишния срок от повдигане на обвинението Бисеров и Главинков поискаха от съда да разпореди на прокуратурата или да внесе обвинението срещу тях в съда, или да прекрати разследването. През февруари стана известно, че Софийската градска прокуратура е прекратила разследването за пране на пари срещу Бисеров и доведения му син Ивайло Главинков.

Новината за това не беше изнесена обаче от държавното обвинение, а от Софийския градски съд (СГС). Останаха само обвиненията за неплатените данъци, недекларираните сделки с валутни ценности и недекларираните пред Сметата палата суми от банковите сметки в Швейцария.

От мотивите на СГС към оправдателната присъда се разбра, че прокуратурата е допуснала повтарящи се грешки в обвинението и дори се е позовала на закон, според който едно от посочените деяния не е престъпление. Апелативният съд потвърди оправдателната присъда и сега се очаква да се види какво ново ще представи прокуратурата пред върховните съдии.