Генералният секретар на ЮНЕСКО Ирина Бокова определи Атина за Световна столица на книгата за 2018 г. в програмата на Консултативния комитет, става ясно от публикация във Facebook страницата на американското посолство в гръцката столица.

Най-големият гръцки град е избран заради успешната културна дейност, подкрепена от цялата индустрия на книгоиздателите.

Членовете на Консултативния комитет също така оцениха културната инфраструктура на Атина и опита й в организацията на международни събития.

Целта на програмата е да направи книгите достъпни за цялото население на града. Тя включва срещи с писатели, преводачи и илюстратори, както и концерти, тематични изложби, поетични четения и уъркшопове за работещи в сферата на издателската дейност.