ЕНЕРГО-ПРО въвежда нова високотехнологична практика за инспектиране на електропроводите в Североизточна България чрез облитане с дрон. Методът съкращава времето и средствата за обход на съоръженията, особено в труднодостъпни райони с пресечени терени.

След експертен инженерен анализ на въздушната мрежа в Североизточна България ЕНЕРГО-ПРО Мрежи стартира пилотно обследване на няколко електропровода в община Свищов. Първа e въздушната електрическа линия 20 kV по извод Совата от подстанция Свищов. Дължината на извода е приблизително 48 километра и захранва с електроенергия селата Царевец, Хаджидимитрово, Совата и Козловец.

Обследването на линията по извод Совата има за цел да се извърши одит на техническото състояние на обектите от мрежата и да се изследва необходимостта от реконструкции на съоръженията. Целта на проекта е да се идентифицират в течение на няколко часа местата, които се нуждаят от ремонти, както и да се събере информация, необходима за инвестиционната програма в района. Инспектирането на обектите с дрон е част от подготовката на мрежовите съоръжения за работа при зимни условия.

Дроновете могат да носят различни видове телекамери и друго микрооборудване, необходимо за обследването и контрола на състоянието на електропроводните линии. „За нас въвеждането на дронове в поддръжката на далекопроводите е много важна крачка, с която планираме да решим редица традиционни проблеми при обхождане на авариралите участъци в усложнени метеорологични условия през зимата. Тези миниатюрни дистанционно управляеми хеликоптери дават на нашите специалисти възможност за птичи поглед върху разположените на височина въздушни електропроводни линии. Първите проби минаха успешно и ние планираме да преминем към широки теренни тестове на новите устройства в следващите седмици.“ сподели Николай Николов, председател на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

През последните години дроновете развиха своите функционалности. Те вече не се влияят от вятъра както преди, батериите им станаха по-издържливи и са устойчиви на дъжд и промени в температурите. Това постепенно ги превръща в индустриално средство за мониторинг и контрол.

След завършване на проекта данните от облитането под формата на ортофото снимки и векторни данни ще бъдат импортирани в Географската информационна система (ГИС) на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи. Това впоследствие ще позволи пълноценното им използване за анализ и планиране на дейности по мрежата.