Общо 259 общински наредби съдържат текстове, които противоречат на конституцията и законите. Това е междинният резултат от проверка на Върховната административна прокуратура, която все още не е приключила.

Общините в страната са 265, което означава, че на една община се пада едно нарушение, съобщава "Дневник".

Обект на проверката са наредби, уреждащи преместваемите обекти, рекламната и информационната дейност, търговията.

До момента са изготвени 224 протеста и 16 предложения за отмяна на норми, които незаконно регламентират условия, задължения, ограничения за гражданите.

Едно от най-масовите нарушения е да не се издава разрешение за поставяне на преместваеми обекти на лица, които имат задължения към общината. Така общинска администрация би могла да провали бизнес плана на човек, който има глоба за неправилно паркиране, например. Размерът на глобата е несъизмерим със свободата на стопанската инициатива, е мнението на прокуратурата. Освен това се облагодетелстват заявители, които, например, не живеят в същата община.

В някои общински наредби е въведено изискване при поставяне на преместваеми обекти да се плаща депозит за разноски по принудителното премахване, а размерът е определен от кмета. По своя характер този депозит представлява обезпечителна мярка, но такава се предприема само въз основа на влязло в сила изпълнително основание и то когато изпълнението на задължение е невъзможно или се затруднява, коментира държавното обвинение.

Освен това общини карат хората да заверяват нотариално удостоверенията за липса на задължения - излишно усложнение, каквото законът не предвижда.