Онлайн подготовката за училище с учител в жива връзка е доказана и работеща практика за допълнителна помощ за училище в много страни по света. У нас тя набира сериозна популярност заради предимствата, които този тип обучение предлага – децата надграждат знанията си от училище в познатото взаимодействие с учител и свои връстници в реално време, само че в онлайн среда. От уюта на домашната атмосфера или от друго удобно място, онлайн курсовете с учител в жива връзка стимулират концентрираното внимание на учениците върху изучавания материал – фокусът на детето е на екрана, където динамиката на аудио- и видео примерите го увлича да учи с удоволствие и без усилие. Същевременно, живата връзка дава възможност за активно участие и свободно общуване, за които в традиционните часове често не остава време. За постигането на динамична, атрактивна и същевременно ползотворна за обучение онлайн учебна среда са въвлечени технологиите, които са важна част от ежедневието на младите хора днес.

Нарастващото търсене на образователни услуги с опитен учител в жива връзка е естествено поведение на потребителите и по прагматични причини – така те не губят време за пътуване до школата или дома на частния учител, като същевременно се намалява и бюджета за допълнителна подготовка.

В духа на съвременното обучение, за трета поредна година уеб платформата Прознание стартира учебната година с онлайн курсове от предучилищна възраст до 12 клас, по повечето от предметите от учебната програма, за да отговори на нуждата от качествено и достъпно образование. Курсовете са изцяло съобразени с утвърдените в българското училище стандарти и предлагат възможности за различна динамика на учене – наваксващи, изпреварващи, обзорни.

Курсовете на Прознание се провеждат с учител в жива връзка, във виртуална класна стая, „оборудвана“ с инструменти за преподаване, които онагледяват материала и го правят интересен и увлекателен за възприемане. Ролята на онлайн учителя е не просто да разкаже, а да обясни и покаже темата в примери, упражнения и игри така, че да стимулира учениците да мислят, да взаимодействат и да прилагат наученото в практиката. Методиката на работа на Прознание залага на подходи за придобиване на знания и умения чрез преживяване и взаимодействие. Тя е авторска, създадена в сътрудничество с преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проверена с обратната връзка на родители, учители и деца.

В зависимост от индивидуалните нужди на всяко дете, учителите на Прознание водят както групови занимания, така и индивидуални сесии. Освен курсовете по материала в българското училище, платформата стартира учебни сесии и за българчета в чужбина, насочени към изучаване на родния език, традиции и култура.

Прознание е първата българска интерактивна уеб платформа, която предлага цялостно образователно решение – собствена виртуална класна стая, авторска методика за дистанционно преподаване, екип от опитни учители, онлайн курсове в реално време, за ученици от предучилищна до 12 клас, по учебното съдържание, както и курсове за българчета в чужбина. 

За участие в Прознание-урок са необходими компютър с интернет връзка, слушалки с микрофон и камера.

За повече информация: www.proznanie.bg.