Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2016 г. е 763,04 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2015 г. до 31.07.2016 г. е 752,22 лв., съобщиха от НОИ.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.