И съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще прави публичен регистър за членството на съдии в масонски ложи и професионални организации. Това става ясно от дневния ред за днешното заседание на колегията.

Изготвянето на публичен регистър за деклариране на принадлежност към тайни сдружения и професионални организации на магистратите залегна в последните поправки на Закона за съдебната власт, приети преди два месеца. В сряда и прокурорската колегия на ВСС се очаква да приеме решение по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров за изготвянето на такъв регистър и за следователите и обвинителите.

На извънредно заседание в средата на август Пленумът на ВСС прие образец на декларация, която магистратите трябва да попълват, за да декларират членствата си в тайни и явни организации.

Поправката в съдебния закон е насочена срещу тези магистрати, за които има твърдения, че членуват в масонски и/или тамплиерски организации. Но дори и магистрат да декларира членство в “тайна” организация или общество, това не би било пречка да изпълнява задълженията си, приеха депутатите през юли. Ако все пак се констатира несъвместимост, то Комисията по професионална етика на ВСС ще има право да изготви мотивирано заключение на база извършена проверка и да го изпрати на съответната колегия на ВСС, за да се вземе решение дали магистратът може да бъде санкциониран.

Срещу редакцията на чл. 195а от Закона за съдебната власт се обявиха и Съюзът на съдиите в България, Българската съдийска асоциация и Асоциацията на прокурорите, които се противопоставиха на задължението членовете им да декларират участието в магистратски организации. От ССБ дори заплашиха, че ще сезират Европейския съд за правата на човека. Мнозинството в Народното събрание обаче опонира, че с въвеждането на публичен регистър за участието на магистратите в различни съсловни организации, ще осигури по-голяма представителност на отделните сдружения, най-малкото, защото ще е ясна тяхната членска маса.

Първото заседание на съдийската колегия на ВСС след лятната ваканция има дневен ред от едва 7 точки. Ръководената от председателя на ВКС Лозан Панов колегия ще разгледа доклади за дейността на Военните съдилища за периода 2014-2015 г. и на Пловдивския апелативен съд.