Депутатът от Реформаторския блок доц. Борислав Великов е дарил 130 хиляди лева през последните 13 години за образованието на 43 момчета и момичета от Монтанско. За да подпомага деца от бедни семейства, желаещи да учат, Великов отделя изцяло депутатската си заплата.

Преди първия учебен ден доц. Великов събра в Монтана част от учениците и студентите. Този път поиска от тях да останат след завършване на образованието си поне три години в България. Сред получавалите финансиране миналата учебна година, двама вече започват работа като разследващ полицай и икономист. От предишните випуски на политика има експерт в Народното събрание и физик в АЕЦ "Козлодуй, специализирал във Франция. През новата учебна година народният представител ще продължи да плаща месечни стипендии на 23-ма младежи. Сред тях бъдещи учители ,лекари, акушерка, икономисти, журналисти и спортисти.

Освен за стипендии на ученици и студентите част от средствата отиват и за подпомагане на социално слаби и болни хора и финансиране на читалища и творци. Великов ще продължи да помага на талантливи деца и след приключването на дейността си като народен представител.

"Радвам се, че децата, на които отпускам стипендии са по- приспособими към живота, тъй като са расли в трудни условия. Мечтата ми е да бъде узаконен държавният професионален колеж в Монтана. Очаквам и стратегията за развитие на научни изследвания и да бъдат отпуснати повече средства за научните работници. Така например един докторант работи за 500 лева и така изтичат мозъци от страната. Разкриват се възможности за финансиране по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Надявам се и един от регионалните академични центрове да бъде в Монтана " заяви доц. Великов, който е зам. -председател на комисията по образование в НС.