Започнаха разкопките на сградата-резиденция, разположена в близост до западната крепостна стена на римския лагер Нове край Свищов, съобщиха от екипа по проучванията. Разкопките през този сезон бяха открити с експедицията на Познанския университет „Адам Мицкевич” още през месец юни, след това работиха екипите на Националния археологически институт с музей и Варшавския университет, а финалът на археологическия сезон поставя екипът под ръководството на доц. д-р Павлина Владкова от Регионалния музей във Велико Търново.

Проучванията са съсредоточени върху югозападната част на комплекса на резиденцията, разкопавана повече от четвърт век. През годините тук са открити архитектурни останки от ранен втори век до края на VI век. В представителната резиденция, със сложен план, вътрешен двор с басейн и портик, с помещения със стенно и подово отопление и цветни мазилки върху стените, са отсядали важните цивилни гости на лагера – членове на императорското семейство, сенатори, провинциални управителни, а вероятно и някои от императорите, посещавали лагера. След това комплексът за известно време е изоставен, а по-късно върху неговите руини е разположен некропол, който проучвателите свързват с готите на Теодерих Велики, на когото за кратко време Нове е столица. От VI век, е откритата базилика, една от най-представителните сред останалите, проучени в ранновизантийския град.

През настоящия сезон ще бъдат разкрити нови помещения от сградата от II – III век, за да бъде допълнен нейният план в посока към улицата, която влиза през Западната порта на лагера и води към Принципиите (мястото, където е била разположена военната комендатура). Заедно с екипа археолози на обекта работят група архитекти, членове на научно-учебната експедиция на Варненския свободен университет по магистърската програма „Опазване на културното наследство”.

Програмата през настоящата година предвижда да бъдат изготвени проекти за документиране, графична реконструкция и социализация на проучвания комплекс, където разкопките вече са към своя край и предстоят следващите етапи за представяне на архитектурните останки. Наред с това, младите хора ще споделят и визуализират своите идеи за представянето на значимия комплекс. Изготвените проекти ще бъдат експонирани в специална изложба в Посетителския център в Свищов в началото на следващата календарна година. Ръководител на практиката е доц. д-р арх. Красимира Вачева.

В Нове вече е изграден Посетителски център, при това в непосредствена близост с вилата-резиденция, остоящата само на 70 м от Западна порта на лагера. На кулите към портата още през миналия век е направена частична възстановка, а само преди три сезона бяха експонирани Щаба на легиона и Епископската базилика.

Няма друг обект в България, където последователно през годините да са извършвани в такъв мащаб реставрационно-консервационни дейности и това се дължи в най-голяма степен на българо-полския археологически екип и на отлично проучените и документирани през годините от него сектори. Задачата сега пред археолози, архитекти и общинско ръководство е да подготвят проект за консервация и експониране на проучваната резиценция и на военната болница, заедно с прехода през Западната порта.

Именно на тези обекти са съсредоточени и усилията на археолозите, за да приключат максимално бързо разкопките и да предоставят резултатите от своите многогодишни изследвания на екипите проектанти. Така Нове ще се превърне не само в най-добре проучения римски лагер по Долния Дунав, какъвто е към настоящия момент, но и най-добре екпонирания обект от римската епоха в Югоизточна Европа, каза доц.Владкова.