Медийното отразяване на предизборните кампании, отпечатването на бюлетините и тяхното номериране, машинното гласуване, социологическите проучвания и знаците, с които ще попълваме бюлетините бяха обект на днешните дебати и окончателното приемане на отделните членове от новия Изборен кодекс.

В добро темпо и без сериозни спорове депутатите успяха да приемат около 50 члена от новите изборни правила, но въпреки извънредните заседания все още дори не са преполовили целия текст на закона, внесен от Мая Манолова и група народни представители от БСП.

Печатните и онлайн новинарските медии отново ще са задължени да дават право на отговор, ако публикуват материал, накърняващ правата или доброто име на даден кандидат. Те ще бъдат длъжни незабавно да публикуват отговора на съответното лице на същото място, със същия размер и формат и без редакторски коментар, като публикацията ще бъде безплатна до обема на материала, на който отговаря. Подобни текстове уреждат и правото на отговор в телевизионен и радио ефир.

Официално бе прието и предложението бюлетините за вота да се печатат от Българската народна банка при спазване на всички изисквания за отпечатване и контрол върху ценни книжа. За контрола ще следят Министерството на финансите и ЦИК, гласят приетите текстове.

Реакция от страна на ГЕРБ предизвика нововъведението, според което ще се номерират бюлетините. Според Десислава Атанасова и Красимир Ципов това ще доведе до възможност за контролиране на вота на избирателите. От името на вносителите Мая Манолова защити това предложение и бе категорична, че с номерацията ще се намалят фалшивите бюлетини и ще се ограничат намеренията за манипулации, каквито бившите управляващи са доказвали, че имат.

В шок и ужас сте, че няма да можете да манипулирате избори, обърна се Манолова към групата на ГЕРБ и настоя, че подобни практики вече няма как да бъдат допуснати. При пускане на бюлетината в урната, номерацията се отстранява, обясни Манолова на колегите си по отношение на притесненията за контролиране на вота, като ги призова да четат по-внимателно и докрай текстовете, срещу които имат претенции.

Манолова контрира и атаките по отношение на прозрачността на бюлетините. От ГЕРБ настояваха в изборния закон да се запише минимална тежест на хартията за отделната бюлетина, но според БСП няма как тежестта автоматично да гарантира плътността на хартията. В приетите текстовете е записано, че за честността и анонимността на вота отговаря ЦИК, като техните правила са достатъчно ясни и категорични.

По време на европейските избори ще се проведе и експериментално машинно гласуване, приеха депутатите. Чрез специални машини за гласуване ще упражним правото си на вот в отделни секции в страната успоредно със стандартната процедура. Все още предстои да бъде избрана фирмата, която ще осигури устройствата за машинно гласуване, което ще се случи след процедура по обществена поръчка.

Новият Изборен кодекс променя и знака, с който ще можем да отбележим желания от нас кандидат или партия в изборната бюлетина. В кодекса "Фидосова" бе записано, че за действителни бюлетини се приемат единствено онези, попълнени със знак "Х". Според новите изборни правила вече ще можем да попълваме "Х" или "V" срещу името на желаният кандидат или партия.

Без съществени промени ще работят социологическите агенции, решиха още народните представители. Проучванията в изборния ден ще се извършват извън избирателните секции, като анкетьорите няма да имат право да извършват своята дейност непосредствено пред избирателните секции. Резултатите от социологическите проучвания отново ще се оповестяват не по-рано от 19,00 часа на изборния ден.

Народните представители отхвърлиха радикално предложение на Павел Шопов от Атака, който поиска забрана за разгласяването на социологически проучвания 30 дни преди изборния ден. Не се прие и предложение на националистите за "забрана на разгласяването на проучвания в изборен ден независимо под каква форма". С този текст Шопов "атакува" медиите и агенциите, които използват препратки към книги, филми, музикални произведения или други, за да съобщават междинни резултати.

Агенциите, които ще извършват проучвания в изборния ден, ще се регистрират от Централната избирателна комисия, която ще издава удостоверения на анкетьорите, а при липса на подобно удостоверение, те ще бъдат отстранявани. Остават в сила правилата да бъдат ясни възложителите и финансирането на всяко проучване, а авторите да не могат да се позовават на служебна или търговска тайна в опит да откажат подобна информация.