Чужденците, които желаят да вземат разрешение за продължително пребиваване у нас чрез покупка на имот, е необходимо да вложат не по-малко от 600 000 лв., а не 100 000 лв. каквото беше предложението от първо четене.

Това стана при гласуване на второ четене на промените в Закона за чужденците в парламентарната вътрешна комисия, предаде репортер на БГНЕС.

Депутатите от вътрешната комисия гласуваха на второ гласуване на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. По време на дебата в комисията зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов изрази подкрепата от политическото ръководство на МВР за отпадане на поправката. Текстът, който предизвика реакция при разглеждане на законопроекта на първо четене в пленарната залата беше за намаляване на прага на средствата, които са необходими при закупуване на имот за получаване на право на продължително пребиваване. „Заявявам категоричната подкрепа за отпадане на този текст и запазване на досегашния праг”, каза той.

Така за сега остава сегашното положение и разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и са вложили сума не по-малка от 600 000 лв. - за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти у нас или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност. Промените в закона трябва да бъдат гласувани на второ четене в пленарна зала.

В закона се регламентира и процедура за предоставяне на статут на лице без гражданство в България. Такъв може да се предостави на чужденец, който не се разглежда като гражданин от нито една държава в съответствие с нейното законодателство. Производството за предоставяне на такъв статут започва с писмено заявление. Директорът на дирекция „Миграция“ или оправмощено от длъжностно него лице издава разрешение за разрешаване или отказ на такъв статут.