Днес много политици в България отново конюнктурно искат Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Докато аз съм президент, няма да допусна КСНС да се политизира и няма да допусна КСНС да бъде използван за предизборни цели. Това каза президентът Росен Плевнелиев.

„Същевременно вратата е отворена тук в президентската институция за всички политически лидери от всички партии, които имат своите притеснения, които аз като държавен глава ще чуя и ще преценя в рамките на своите конституционни задължения какви последващи стъпки да предприема. Именно така действахме с Консултативния съвет за национална сигурност досега. На почти всички негови заседания ние сме свидетели или широко, или на пълно политическо съгласие. Така беше, когато приехме Националната програма за развитие "България 2020" – тук на КСНС – исторически за първи път. Така беше, когато се договорихме с пълно съгласие на всички политически сили за реформа и ново законодателство в сектор "Сигурност". Така беше и по въпросите на отбраната, където направихме специален КСНС", каза държавният глава.