Вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева поиска поредното преформатиране на бюджета на просветното министерство с 4 671 400 лв. Това става ясно от проект на постановление на Министерския съвет, което е публикувано за обществено обсъждане, предаде репортер на БГНЕС. 1,7 млн. лв. от средствата ще отидат за покриване на 50% от разходите на 18 общини за оптимизиране и закриване на училища.

Близо 1,2 млн. лв. отиват за оптимизация на общински училища и половин милион лева за преобразуване и закриване на професионални училища.

Други 1 265 615 лв. ще бъдат приведени за осигуряване на обучението на талантливи ученици и участието им в ученически олимпиади.

227 039 лв. се отпускат за модернизиране на учебно-производствените бази на пет училища. 780 000 лв. ще отидат за закупуването на помагала за оборудване на 88 класни стаи за целодневни занимания на ученици. 637 000 лв. ще бъдат платени на учители, които са замествали отсъстващи по болест колеги в периода март-юни 2016 г. Малко над 41 хиляди лева се предоставят на три училища, които да изградят условия за достъпна среда на ученици с увреждания.

Допълнителните трансфери се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по “Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот” - 4 439 385 лв., и по бюджетна програма „Училищно образование“ - 232 015 лв., става ясно още от проекта за постановление, което правителството се очаква да приеме ден преди първия учебен ден.

БГНЕС припомня, че само преди две седмици Министерство на образованието и науката представи за обществено обсъждане друго постановление, с което се предлагаше допълнително трансфериране на над 14 млн. лв. От тази сума – 11,1 млн. лв. трябва да отидат за покриване на разходите по пенсиониране на 4500 учители и закриване на училищната мрежа. Очаква се това постановление да бъде гласувано от правителството на заседанието следващата сряда.