Според министър Москов Министерство на здравеопазването трябва да има своя търговска фирма.

Нейната задача ще бъде да се намесва в определени случаи. Особено, когато търговските интереси надскачат обществените. В Закона за лекарствата е записано, че държавата има право да се намесва при определяне цените на лекарствата и видовете, които се поемат от Здравната каса. Има лекарства, които са жизнено важни за пациентите. Но те не представляват интерес за търговците и вносителите, защото не им носят необходимия икономически дивидент. В такъв случай болните хора страдат.

Ако Министерство на здравеопазването разполага с фирма, ситуацията се променя. Държавата ще осигури необходимите лекарства и ще ги предложи на нуждаещите се.

През септември новото предложение на министър Москов влиза за обсъждане в пленарната зала.

Той дава и още иден пример.

В Румъния вече съществува практика за съвместно договаряне на лекарства. Когато държавата иска да постигне най-ниска цена за лекарствата, фирмите нямат изгода от нея. В такъв случай тези медикаменти може и да изчезнат от пазара. Зависи дали на търговеца или на производителя му е изгодно да приеме условията на Здравната каса или не. По този начин индустриалните интереси започват да доминират над живота и над здравето на пациентите. През последните години 3 000 позиции са били делиствани от медицинската позитивна листа.

Министър Москов коментира и още един съществен въпрос. През първото полугодие на 2016 г. пациентите с онкозаболявания са намалели с 5% спрямо същия период на 2015 г. За сметка на това отчетените разходи са нараснали с 25,7%.

Странно е, при положение че не са били въведени нови терапии, които биха могли да оскъпят лечението на настоящите пациенти. Точно в тази насока днес са насочени усилията на НЗОК. Защото нецелесъобразните разходи ощетяват бюджета на Касата и данъкоплатците. Днес кабинетът направи още една важна стъпка. Министрите приеха новия правилник за дейността и управлението на Фонда за лечение на деца. По този начин интересите на пациентите ще бъдат много по-добре защитени.