Министерството на земеделието и храните удължава срока за кандидатстване по държавната помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво, от 19 до 28 февруари.

Помощта е в размер на 84 млн. лв. и ще се предоставя под формата на намалена акцизна ставка чрез система от ваучери за компенсиране на част от разходите на земеделските производители за газьол, използван в първичното производство на земеделска продукция, съобщиха от МЗХ.

Държавната помощ бе одобрена от Европейската комисия през месец декември 2013 г. и бе въведена в действие в началото на тази година, когато започна приемът на първоначалните декларации. Срокът за кандидатстване продължи един месец - от 2 януари до 3 февруари 2014 г. Общо подадените декларации са 18 хил. броя за близо 30 млн. декара и 17 млн. животни.

Интересът към схемата е значителен, тъй като тя ще намали производствените разходи на селскостопанската продукция и ще повиши конкурентоспособността на българското земеделие. С удължаването на срока за кандидатстване се дава възможност на повече земеделски производители да ползват отстъпка от акциза върху газьола, използван в земеделието, казват от земеделското министерство.