Централната сграда на Министерство на околната среда и водите на бул. “Мария Луиза” 22 в София ще се санира за 900 000 лв. Това става ясно от обявената процедура за избор на ремонтно-строителните работи, предаде репортер на БГНЕС.

Срокът за ремонта е шест месеца, а средствата са от Националния Доверителен Екофонд. Изборът на изпълнител ще стане на база най-ниска предложена цена.

Санирането на сградата на екоминистерството ще засегне шестте етажа, както и покрива – общо над 1000 кв.м. “Тъй като северната и западната фасади на сградата са покрити с каменна облицовка, върху тях не могат да бъдат приложени стандартните схеми за топлоизолация. Съгласно изготвеното енергийно обследване на сградата, по тези фасади бъде изпълнена вътрешна топлоизолация. За целта ще бъде монтирана носеща конструкция за гипсокартон, като между носещите профили ще бъде положена минерална вата с дебелина 8 см. След това стените ще бъдат облицовани с два пласта гипсокартон 12,5 мм, ще се шапкловат и боядисат с латекс. От външната страна фасадата ще бъде почистена с песъкоструен апарат, ще бъдат подменени улуците и водостоците. Съществуващите комуникационни кабели, окачени по фасадата, ще бъдат демонтирани и прибрани в специално изготвени за целта стоманени кожуси”, става ясно от техническата документация към процедурата.

Повишаването на енергийната ефективност на административната сграда ще включва още подмяна на отоплителните уреди, както и “оптимизация на разходите за електроенергия чрез доставката и монтажа на нови, LED осветителни тела в коридорите на сградата, подобряване на мълниезащитната и заземителните инсталации в сградата. Също така се предвижда инсталирането на нови – енергоспестяващи, осветителни тела – с LED пури в работните помещения. Предвидени са също и други съпътстващи строителни и монтажни работи по възстановяване и подобряване на външния и вътрешния облик на сграда”.

Оферти ще се събират до края на август. При поставянето на изолацията администрацията на екоминистъра Ивелина Василева ще продължи да изпълнява задълженията си, тъй като МОСВ разполага с още една сграда, която се намира на ул. “Уилям Гладстон” 67, до пл. “Славейков”. В началото на август МОСВ е сключило договор за ремонт на част от помещенията на този адрес. Ремонтът ще продължи шест месеца и е на стойност 162 000 лв. В края на 2015 г. козметичен ремонт е правен и на част от помещенията на МОСВ на бул. “Мария Луиза”. Стойността на СМР възлиза на 85 000 лв.