Образователното министерство определи темите, които ще бъдат застъпени в часа на класа. Сред тях са безопасността по пътищата, защита при бедствия, превенция на тероризма, както и патриотично възпитание. В класовете, в които децата имат изпити ще има и по един час кариерно ориентиране, съобщава Нова телевизия.

От 8-ми клас се включва обучение по финансовата грамотност. В 9 и 10-ти клас - военно обучение, антитерористичното обучението ще започва още от първи клас.

Франция, Белгия, Германия, Турция. Последните мишени на терора станаха повод и в нашето училище да се заговори как да се реагира при такива опасности. От 1-ви до 4-ти клас веднъж годишно учителите или експерти по темата ще обясняват на децата за заплахата от атентати. След това часовете стават по 2 и така до 12-ти клас.

В Русия, Франция и САЩ например превенцията на тероризма е станала отделен предмет в училище.

Ново за учениците ще и гражданското образование, което в 11-ти и 12-ти клас става отделен предмет, в които ще се обясняват термини като преференциален вот, корупционни практики и купуване на гласове.