Две награди в категориите „Безопасност и здраве“ и „Грижа за природата“, получи „Каолин“ от Българската минно-геоложка камара по време на тържеството в чест на Деня на миньора на 18 август в София. Отличията бяха връчени от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и от заместник-министъра на екологията и водите Бойко Малинов.
Наградите се присъждат за нулев травматизъм и никакви нарушения на екологичното законодателство през изтеклата година. През цялата 2015 г. в нито една от осемте фабрики на „Каолин“ ЕАД не е допусната нито една трудова злополука и нито едно замърсяване на околната среда.
Честването на Деня на миньора се провежда по традиция в деня на св.Иван Рилски, смятан за покровител на тази професия. Тържеството в хотел „Балкан“ в София бе уважено от министрите на енергетиката и на труда и социалните грижи, депутати, председателите на големите синдикални и работодателски организации, посланици, представители на научната общност и всички фирми, работещи в минно-добивната индустрия. Браншът осигурява над 5% от брутния вътрешен продукт на страната.
„Каолин“ ЕАД, което от 2013 г. е собственост на германския концерн „Кварцверке“, е в първата петица на най-големите минни предприятия в България. Признанията, които дружеството получава за поредна година, са доказателство за сериозните намерения на германския инвеститор и мащабните инвестиции, предприети в дружеството, включително за модернизиране на мощности, еклогична защита, охрана на труда и др.