Основният принцип, залегнал в разработената от нулата софтуерна платформа #KasperskyOS, е прост: забранено е всичко, което не е разрешено.

Лаборатория Касперски разработи сигурна операционнна система за използване в критично важни инфраструктури и устройства. KasperskyOS ще се доставя като предварително инсталиран софтуер на различни типове оборудване за промишлени и корпоративни мрежи.

По думите на разработчика, KasperskyOS не заменя съществуващите операционни системи с широко приложение, използвани на потребителски компютри исървъри. Платформата има други задачи и принципи на работа. Докато при всички останали ОС легитимността и сигурността на приложенията се определят на базата на цифров подпис, KasperskyOS верифицира програмите чрез проверка на тяхното поведение.

Всички комуникации между софуерните модули на KasperskyOS минават през системно микроядро, което съдържа средства за определяне на сигурността в съответствие със зададена политики, които разрешават или забраняват конкретни действия от страна на приложенията.

Непробиваемата операционна система на Касперски е разработена от нулата. Нейният основен принцип е: забранено е всичко, което не е разрешено. Според компанията, това правило помага да се избегнат възможностите за експлоатиране както на известни уязвимости, така и на все още неоткрити такива.

Системата е изключително гъвкава, като всички политики за сигурност, вкл. забраната за изпълнение на определени процеси и действия, се настройват в съответствие с потребностите на компаниите, уточняват от Касперски.

Новата ОС вече е внедрена в маршрутизиращ комутатор на компанията Kraftway, който е достъпен на пазара. Според твърденията на Касперски, това е първият телекомуникационен комплекс, способен да обезпечи пълна сигурност на трафика.

KasperskyOS е интегрирана в модула за управление на комутатора и контролира легитимността на заявките, които администраторите отправят към устройството. Ако някое действие е забранено, в съответствие с настройките за сигурност, операционната система няма да го изпълни.

Лаборатория Касперски вижда приложението на своята ОС в промишлени системи, телекомуникационно оборудване, медицински апарати, автомобили и други устройства от типа интернет на нещата (IoT) – например, видеокамери, които не посто записват, но и отговарят за разпознаване на обекти и лица, съхранение и класификация на информацията. В бъдеще сферата на приложение на сигурната ОС може да се разшири.