Числата от 65-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 7, 36, 48, 9, 43, 42.

---------------------

6 от 42

I теглене: 40, 41, 7, 39, 32, 17.

---------------------

5 от 35

I теглене: 25, 27, 8, 32, 19.

II теглене: 8, 22, 7, 34, 5.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 3, 5.

Печеливши цифри: 6, 1, 5.