България изпитва остър недостиг на медицински специалисти, учители, готвачи, сервитьори, търговци, брокери и финансови специалисти. Това показват данните на Агенцията по заетостта за първите седем месеца на годината.

По последни данни към края на юли безработицата в страната е 8.2% или 268 100 безработни.  В същото време от началото на годината заявените работни места в цялата страна достигат 122 168 души, а само в София те са 14 338.

Оказва се, че най-търсен чрез бюрата по труда е персоналът, зает в сферата на персоналните услуги (готвачи, сервитьори, бармани, фризьори, козметици, домакини, икономи и др.) – 19 756, както и преподаватели - 3 613, стопанските, финансови и административни специалисти – 1 423 и медицинските специалисти – 1 087.

В столицата се търсят най-много охранители, пазачи и портиери (2 хил. свободни работи места), продавачи (близо 2 хил. работни места). Трети са приложните стопански и административни специалисти (търговски представители, консултанти, организатори, застрахователни агенти, брокери и др.) – над 1 300. 

В същото време не достигат и специалисти в областта на маркетинга, мениджмънта и продажбите. Търсят се и застрахователи, финансови анализатори, анализатори по управление и организация, мениджъри, координатори, счетоводители (537 души). 

След тях се нареждат преподавателите, както в началното и средното образование, така и в университетите – 518, а трети са медицинските специалисти като лекари, медицински сестри, ветеринари и други – 200.

За недостига на медицински кадри се говори от години. Проблемът в сектора е ниското заплащане и лошите условия на труд. Заради това и все повече лекари и медицински сестри избират да работят в чужбина. Половината от напусналите страната медици са в златната възраст между 30 и 50 г. и с натрупан опит.

Статистиката показва, че към началото на август в бюрата по труда има 280 незаети работни места за медицински персонал – 118 за лекари от различни специалности, 139 – за медицински сестри, акушерки и фелдшери и 23 за други медицински специалисти като рехабилитатори, диетолози, кинезитерапевти и др. Най-много незаети места за медици има в област Кърджали – 38 и Ловеч – 36.

В страната бизнесът изпитва недостиг на нискоквалифициран персонал като общи работници в преработвателната промишленост, чистачи, миячи, служители, заети в услугите, продавачи и други.