Месец преди началото на новата учебна година ЕНЕРГО-ПРО Мрежи предприе профилактика на всички трафопостове и електрически касети, които захранват учебните заведения в Североизточна България.
Специалистите на дружеството ще инспектират електрозахранващите съоръжения и ще предприемат необходимите действия за осигуряване на качествено и надеждно електроподаване, за да обезпечи нормалното протичане на учебния процес.
С тези мерки ЕНЕРГО-ПРО Мрежи цели предотвратяване на евентуални бъдещи аварии. За да бъде гарантирана сигурността и безопасността на децата, специалистите на компанията ще проверят всички електрически касети за разбити или отворени вследствие на вандалски прояви врати и предпазни щитове.
ЕНЕРГО-ПРО призовава родителите и учителите да обяснят на децата, че трафопостовете не са място за игра. От съображения за безопасност не трябва да се правят опити за отваряне заключените електрически съоръжения и да се навлиза в зоните за обслужване на трафопостовете.
Всеки гражданин, който забележи нередност по електрическите съоръжения в Североизточна България, може да подаде сигнал на денонощната телефонна линия на ЕНЕРГО-ПРО 0700 1 61 61 или на имейл [email protected] Екипите на компанията своевременно ще направят проверка.