1254 мигранти са били задържани във вътрешността на страната от органите на МВР през юли месец. Това се посочва в справка на Дирекция “Координация и административно обслужване” на МВР, с която БГНЕС разполага.

През месеците май и юни задържаните мигранти в страната са били съответно 431 и 482. Увеличеният брой на задържаните лица се дължи, както на засиления мигрантски поток през летните месеци, но така също и заради акциите на МВР срещу нелегалната миграция.

Миграционният натиск върху българо-сръбската граница е далеч по-голям от този на българо-турската граница, показва още справката на вътрешното министерство. Оказва се, че само през юли месец 1257 мигранти са задържани при опит да преминат от българска територия в Сърбия. За периода от началото на 2015 година до юли месец 2016 г. на българо-сръбската граница са задържани общо 5246 лица. За същия период на българо-турската граница са установени 2682 лица.

От данните на МВР става ясно, че през територията на страната от началото на 2016 г. са преминали над 9000 нелегални мигранти, които са били установени на различен етап от трафикирането им. За цялата 2015 г. този брой е бил почти 34 000.

До юли месец включително на настоящата година, органите на МВР са установили 191 лица, които са извършвали трафик на мигранти. За 2015 г. този брой е 573.

Дирекция “Миграция” на МВР е извела от страната 379 лица за периода януари-юли 2016 г., 159 от тях са били изведени принудително. За миналата година изведените лица от България са 797, от които спрямо 556 лица това е направено принудително.