Догодина България може да не взема нов дълг. В началото на тази година държавата пое малко под 2 млрд. евро външен дълг, който бе предназначен за буфер при евентуални проблеми след стрес тестовете на банките. След като такива не се появиха, парите ще бъдат използвани за плащане на стари задължения.

Това каза финансовият министър Владислав Горанов пред БНР.

Според него „тези средства, които остават, те са част от фискалния резерв и ще бъдат разходвани за погасяване на падажиращи дългове. Знаете, че в началото на 2017 година има падажираща сериозна мисия от 2012 година, петгодишна, спестеният, ако така мога да го нарека, ресурс ще отива по операции по дълга за неговото намаляване. Много е вероятно така, както показват сметките отсега, за следващата година да се заложи нулев лимит за нов дълг в бюджета за 2017 година. Твърде рано е още да се представят сметки и данни за новия бюджет. Тепърва ще се водят консултации в рамките на правителството за приоритетите, но отсега, както виждам числата, лимит за нов държавен дълг за 2017 година ще бъде нула”, каза Горанов.

Финансовият министър обясни, че във ведомството му постъпват множество предложения за оздравителни планове на общините, като много от тях са "наивни", защото с тях няма как дългосрочно да се стабилизират финансите на местните администрации. „Доста общини представят планове. За съжаление голяма част от плановете са доста наивни, ще трябва да се преработят. Ако те се заблуждават, че ресурс, който ще получат от нас, задължително ще се трансформира в безвъзмездна финансова помощ, не това е целта на оздравителните програми. Целта е засилване на качеството на местно самоуправление, целта е засилване на отговорността на местните власти по отношение на това, което управляват, имаме много добри и много лоши примери. Малко от тях са готови да предложат качествени планове, които аз мога спокойно да предложа на правителството за одобрение”, коментира министърът.

Образованието и отбраната ще са сред приоритетните сфери за бюджета догодина, допълни Владислав Горанов.