Разликата в заплатата, предлагана при конкурсите за работа в институциите, достига 2 бона

Близо 4000 чиновници ще преминат през куп курсове за придобиване на нови умения и за повишаване на квалификацията им до края на годината. Това съобщиха за „Монитор“ от Института по публична администрация към Министерския съвет, който вече е готов с графика за обученията през следващите месеци и го е предоставил на ведомствата. В момента текат заявките, а самите курсове ще стартират от средата на септември в групи от поне 12 души. Всяка администрация трябва да посочи служителите си, които ще бъдат изпратени за подготовка. През обучение ще преминат и новопостъпилите кадри, за да получат насоки за дебрите в държавната администрация.

Сред планираните курсове са например такива

за етично поведение и за предотвратяване на корупцията.

Цената на всеки от тях е по 160 лв. По време на обучението служителите ще разберат как етичните стандарти могат да утвърдят положителен публичен образ на администрацията в обществото и да ограничат корупцията. Ще се развият умения и за разпознаване и решаване на морални дилеми и конфликти.

В рамките на курса „Открита и прозрачна администрация“ пък чиновниците ще се запознаят със световни и европейски практики в тази сфера.

Някои от обученията са насочени конкретно към ръководните кадри в бюрократичната машина. Така например при курса „Екипна ефективност“ с цена 200 лв. ще се разглеждат

различни подходи за мотивиране

на екипа и за постигане на общи цели. Шефовете в администрациите ще се обучават и как да решават конфликти, да се справят с проблемно поведение на свои служители и как да контролират емоциите.

Предвиден е и курс „Стратегическо лидерство и управление на промяната“. Освен теоретични постановки, той включва и дискусии по въпроси за отговорността на лидера за обществения имидж на организацията, за изграждането на климат на доверие, за повишаване на удовлетвореността на служителите.

Чиновниците ще подобряват и уменията си за представяне пред публика, като обучението ще включва усвояване на риторични похвати, както и тънкости за презентация с PowerPoint.

В курса „Интелигентна администрация. Интелигентен град“ пък служителите ще се запознаят със световните практики за това как гражданите да получават бързо и лесно търсената от тях информация за града си през смартфона. Цената на това обучение е 90 лв.

Най-солено излизат езиковите курсове. Така например заложените обучения по презентационни умения на английски и по комуникативни на немски и на френски излизат по 270 лв.

За чиновниците се подготвя и задграничен курс по проект за въвеждане на системи за управление на качеството и за самооценка. С него

16 отбрани служители ще бъдат пратени в Маастрихт

догодина.

Наред с подготовката на обученията за служителите си, държавната администрация отваря врати и за нови попълнения въпреки отпускарския период. Така например само в министерствата са пуснати 19 свободни чиновнически позиции. В някои от обявите за набиране на кадри обаче е заложена широка ножица в предлаганата заплата. Така например за главен юрисконсулт в Министерството на външните работи е посочено възнаграждение в границите от 440 до 2450 лв., като конкретната сума щяла да се определи тепърва в хода на процедурата по назначаване. За старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ на същото ведомство пък заплатата може да варира от 420 до 1250 лв. В Министерството на земеделието пък има обявени две свободни ръководни позиции – шеф на дирекция „Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии“, както и ръководител на Инспекторат за контрол на администрацията. И за двете длъжности се предлага

завидно възнаграждение от поне 2200 лв.

Най-много свободни чиновнически места пък е обявило Министерството на вътрешните работи – осем, като повечето са за Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, както и за „Гранична полиция“.