Румъния е идеалното място за кибер атаки срещу цели както вътре в страната, така и в чужбина.

Причината е, че скоростта на интернет е най-високата в Европейския съюз и има много слаба защита на компютрите и мрежите. Това се подчертава в неотдавнашен доклад на румънския аналитичен център Стратежикон, информира БГНЕС.

В документа се посочва, че липсата на закон в Румъния, уреждащ отговорността на частни оператори на киберинфраструктура, води до това, че ползите, произтичащи от високия капацитет на тази система на национално ниво, "подкопават киберсигурността на местно, регионално и дори глобално ниво."