"Въпреки дългите пипала на октопода Гюлен в цяла Европа, в Гърция, България и Унгария базите на главатаря на терористичната групировка ФЕТО са твърде ограничени", пише проправителственият в.“Стар“.

От публикацията става ясно, че в София и Пловдив от 2013 г. под името „Дружба“ функционират образователни комплекси, свързани с ислямския проповедник Гюлен. В тях действат частни детски градини, училища и езикови курсове, но само децата на средната класа могат да си ги позволят, тъй като годишната такса възлиза на 3 400 долара. Официалните институции в България твърдят, че в тези комплекси не се изучава религия, а турският език е свободно избираем предмет, посочва изданието.

Освен това, намиращите се в страната членове на групировката ФЕТО по време на различни религиозни празници организират прояви, на които присъстват официални представители на вероизповеданията в България. На тези срещи домакините отправят посланията на Гюлен за диалог между религиите.

Неотдавна въпросът за влиянието у нас на отшелника в Пенсилвания Фетхуллах Гюлен стана актуален, тъй като той е обвинен като организатор на преврата от 15 юли в Турция. Съмненията тогава се фокусираха в трите средни духовни мюсюлмански училища у нас, тъй като те работят по идентичната схема, позната и в южната ни съседка – деца от социално-слаби семейства обаче се обучават по образователна програма, утвърдена от българското Министерство на образованието, но изучават и Коран, а в повечето джамии през ваканциите се организират курсове по наизустяването на свещената книга.

В Гърция ситуацията с мрежите на Гюлен е ударила на камък – заради политиките на правителствата там спрямо турците от Западна Тракия ислямският проповедник не е успял да сформира клонове на групировката си, но пък е успял да концентрира интереса към образованието чрез интензивни курсове по английски език в частни сгради. В по-големите градове като Комотини и Ксанти действат центрове от веригата на ФЕТО под името „Елит“, където се изучава английски език, както и подготвителни курсове „Анализ“ за кандидат-студенти. Те стават все по-популярни сред турското малцинство и впоследствие децата продължават образованието си в училищата и университетите, свързани с Гюлен.

В Комотини той е основал и Дружеството за сътрудничество и приятелство, но пък никъде в Гърция не е успял да учреди бизнес-сдружение, поради което е възпрепятстван и да открие свои училища. В Унгария, където турците наброяват едва 2 000 души, има две училища, един съюз на предприемачите и един културен център, свързани с групировката ФЕТО. Нейното формирование е съсредоточено в Будапеща под името Фондация „Призма“, изградила през 2006 г. и 2014 г. двете училища с името „Орхидея“ с около 500 ученици. Председателят на фондацията, стопанисваща училищата Ефкан Юнлю неотдавна спокойно призна, че познава лично Гюлен и подкрепя учението му.