В 13 ч. днес Българската народна банка (БНБ) ще обяви резултатите от стрес теста на българските банки - резултатите за цялата банкова система и поотделно за всяка банка.

Банковата система на страната е стабилна, обяви преди дни управителя на БНБ Димитър Радев, когато прие резултатите от прегледа, обобщени от международната консултантска компания "Делойт". Основната цел на прегледа беше да се даде задълбочена и независима оценка на банките и банковата система като цяло, напомни Радев.

Провеждането на стрес теста беше възложено на БНБ със закон. В понеделник Димитър Радев ще депозира доклада от проверката в Народното събрание. Той вече е представен на финансовия министър Владислав Горанов.

От БНБ посочиха, че основният показател за финансова устойчивост на банките - съотношението между базов собствен капитал и рисково претеглени активи, е значително над минималните регулаторни изисквания. По този показател българските финансови институции постигали нива над средните равнища за европейските банки.