Руският политик Владимир Жириновски пак показа пак сприхавия си нрав, като този път виновници излязоха една муха и служителите от централата на партията му.

По време на провеждано в Москва Общоруско съвещание на регионалния актив на Либерално-демократическата партия (ЛДПР), посветено на кандидатите на партията за предстоящите парламентарни избори, Жириновски произнесъл реч, но не щеш ли из злата летяла и жужала муха. Тя на няколко пъти отвлякла вниманието му. Няколко пъти той прекъсвал словото си и искал да му де донесе мухобойка.

Най-накрая е издържал и изревал: „Ей, сега ще я убия“. И убил мухата, която бе кацнала върху масата. След това обаче добавил: „Извикайте ми домакина. Такъв обаче нямало и той продължил, обръщайки се към служителите от централата на партията: „Аз убих муха, нямате ли мухобойка? Аз съм принуден с ръка да убивам. Утре ще ви донеса 100 мухобойки, в къщи има мухобойка във всяка стая“. Съпартийците реагирали на думите му със смях и аплодисменти.

"Мухите са разпространители на зарази, дайте ми дезинфектанти. Мухите и комарите са приносители на всички болести: заразата ебола, вируса зика...", изброи той.

След известно време дезинфектанти и мухобойка били донесени на Жириновски. Това отново предизвикало смях.