11,1 млн. лв. струва на бюджета на Министерство на образованието и науката съкращаването на 4500 учители. Това става ясно от проект за постановление, което правителството ще разгледа в края на месец август, предаде БГНЕС. Вносител на постановлението е вицепремиерът и образователен министър Меглена Кунева.

Проектът на постановление предвижда правителството да одобри допълнителни трансфери в размер на 14 143 735 лв., които ще бъдат платени на общините за финансиране на “Оптимизация на училищната мрежа”, “Осигуряване на съвременна образователна среда и “Без свободен час в училище”. Парите са за сметка на бюджетната програма на МОН “Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищно образование” за 2016 г.

Най-голям дял от парите, които общините ще получат – 11,1 млн. лв. са за “Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”. С тях ще бъдат обезщетенията по Кодекса на труда за месеците май и юни т.г. “По модула се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността му поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание”, пише още в документацията.

2 342 908 лв. ще получат общините и за “обезпечаване на училищата с уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет човекът и природата в V-ти клас.

677 984 лв. МОН ще плати за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа учители в периода ноември 2015 г. – февруари 2016 г.

БГНЕС припомня, че заради пенсионирането и съкращаването на 4500 учители, миналата седмица от Агенцията по заетостта обявиха, че се търсят спешно 1400 учители, които да поемат образованието на учениците от 15 септември. Според анализи на МОН в следващите години трябва да бъдат пенсионирани общо 45 000 учители. Интересът на кандидат-студенти и студенти към професията обаче е минимален.