Мексиканският милиардер Карлос Слим смята, че трябва да се работи 3 дни седмично.

„Днес хората живеят по-дълго, по-здрави са, не са претоварени от тежка физическа работа. Днешната цивилизация търси повече знания, повече изкуство и по-малко физическа подготвеност. Мисля, че хората трябва да се пенсионират по-късно и да работят 3 дни в седмицата“, обяснява Слим в интервю за Bloomberg.

По-кратката работна седмица няма да намали производителността на труда. „Производителността се увеличава експоненциално (в пъти, б.р.), въпреки че някои икономисти го отричат. Компаниите, които ще предприемат тази мярка, имат висока производителност и излишък на персонал“, посочва милиардерът.

Идеята на Слим не е продиктувана от чист алтруизъм, той се ръководи от делова логика. Според него радикалното съкращаване на работната седмица ще доведе до отварянето на нови работни места и ще осигури по-голяма динамика на бизнеса.

Ако хората бъдат свободни 4 дни в седмицата, това не само ще повиши качеството на живота им, но ще доведе и до по-голям растеж на туризма, развлекателната индустрия, културата, спорта и образованието.

Според милиардера хората не трябва да се пенсионират на 50-60 години, а доста по-късно, тъй като разполагат с повече знания и опит. Така ще се избегне и негативният ефект от ранното пенсиониране, което е сериозен проблем в много държави.

По-късата работна седмица е подходяща за фирми и учреждения, където има твърде много служители. Вместо да се правят съкращения, може да се приложи тази мярка. Така ще се плаща повече за заплати, но пък отпадат разходите за ранно пенсиониране.

Ако предложението му се приложи, това ще създаде много нови възможности. „Може да имате 2 работни места – едно от понеделник до сряда и друго от четвъртък до събота. Или пък да работите 3 дни и да се обучавате в нещо друго през останалите 3, за да получите още по-добра работа“, посочва милиардерът. 

Идеята му вече се прилага на практика – от няколко години една компаниите му предлага по-кратката работна седмица на квалифицираните си служители. „Предлагаме на хората с повече знания да останат по-дълго, но да работят по-малко дни. Около 40% от тях се съгласяват на този вариант“, споделя Слим.     

Идеята за тридневна работна седмица не е само на мексиканския милиардер. Преди няколко дни британските медии огласиха резултатите от изследване, според което работниците са продуктивни само 3 дни в седмицата, а когато е жега и задушно 2 и половина дни.