Числата от 62-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 12, 29, 43, 44, 45, 47.

---------------------

6 от 42

I теглене: 33, 36, 29, 10, 3, 39.

---------------------

5 от 35

I теглене: 10, 34, 6, 27, 5.

II теглене: 11, 5, 31, 2, 24.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 8, 4.

Печеливши цифри: 0, 4, 8.